Wizyta młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie z

W dniu 26 lutego 2020 roku młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie, przybyła do Starostwa Powiatowego w Koszalinie i z bliska mogła poznać funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Panią Mirosławę Zielony struktury  organizacyjnej oraz podstawowych  zadań własnych  realizowanych przez PCPR. Młodzież uzyskała informację,  jak ważną rolę w wychowaniu dzieci odgrywa rodzina. O roli rodziny w uczeniu dzieci miłości, o jej szczególnej roli w życiu każdego dziecka, w budzeniu i rozwijaniu empatii, akceptacji i szczerości w domu, szkole czy pracy. Wskazała uczniom, jak ważną rolę w rozwoju dziecka odgrywają rodziny oraz rodzice, bez względu czy są to rodzice biologiczni czy zastępczy.

Dyrektor Mirosława Zielony wyjaśniła ile zależy od form i metod kształtowania właściwych wzorców dla funkcjonowania własnej rodziny, rodziny pełnej radości, szczęścia i poszanowania jej członków w sytuacjach, a szczególnie gdy dziecko, doświadczone brakiem rodziny biologicznej, w nowej rodzinie zastępczej, będzie uczyło się poprzez naśladowanie właściwych postaw, a dobre doświadczenia życia rodzinnego wpłyną na proces prawidłowego rozwoju psychicznego i dadzą pozytywne wzorce dla jego własnych postaw oraz zachowań w dorosłym życiu.

Młodzież odwiedzając poszczególne działy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie miała okazję dowiedzieć się czym w praktyce zajmuje się powiatowa jednostka pomocy społecznej oraz możliwość zobaczenia z bliska pracy urzędnika – pracownika socjalnego, czy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Dla uczniów taka forma zajęć lekcyjnych, to jedna z możliwości poznania struktur oraz podstawowych informacji o funkcjonowaniu i zadaniach jednostek pomocy społecznej.

Na zakończenie młodzież odwiedziła Starostę Koszalińskiego – Pana Mariana Hermanowicza oraz Wicestarostę Koszalińskiego – Pana Tomasza Tesmera, którzy w kilku słowach poinformowali uczniów o funkcjonowaniu samorządu powiatowego.

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie z