Spotkanie Klubu Rodzica Zastępczego

W dniu 29 grudnia 2021 r. w Niekłonicach  odbyło się kolejne spotkanie Klubu Rodzica Zastępczego, który prowadzony jest przez lokalnych Liderów (będących Rodzinami Zastępczymi z powiatu koszalińskiego) przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym instytucji – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Jest to działanie skierowane do wszystkich Rodziców Zastępczych z powiatu koszalińskiego. Klub jest lokalną, samopomocową grupą edukacyjno-wspierająca dla Rodziców Zastępczych w powiecie koszalińskim. Spotkania Klubu Rodzica Zastępczego odbywają się raz w miesiącu, które na celu wymianę doświadczeń, informacji i porad, lokalną integrację środowiska rodziców zastępczych oraz edukację i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów jak i wzmocnienie istniejących rodzinnych form opieki zastępczej, zapewnienie rodzinom zastępczym możliwości integracji, uzyskania wsparcia i edukacji, a także zapobieganie ich kryzysom. Na spotkanie wieńczące koniec roku 2021 r. byli także zaproszeni pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Wszystkim Rodzinom Zastępczym i wychowankom zespół pracowników PCPR w Koszalinie życzy wszystkiego dobrego i zdrowego w Nowym 2022 Roku.