Regionalne Seminarium w Goleniowie

W poniedziałek 26 listopada 2018 r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie przy Placu Lotników 1. odbyło się Regionalne Seminarium o przyszłości rozwoju usług społecznych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

W spotkaniu  wzięło udział ponad 100 przedstawicieli służb społecznych z terenu województwa, przede wszystkim pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w tym przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Głównym referentem był dr hab. Marek Rymsza, socjolog i doradca Prezydenta RP, współautor prezydenckiego projektu ustawy o Centrach Usług Społecznych (CUS) oraz prowadząca spotkanie Dorota Rybarska Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka polityki Społecznej w Szczecinie.

Przedstawił główne założenia tej ustawy oraz ideę i cel wprowadzenia do systemu pomocy społecznej takich centrów, wyraźnie jednak podkreślając, iż dla samorządów ich wprowadzenie nie będzie obligatoryjne.
W drugiej części spotkania działania, w tym nowatorskie rozwiązania już wdrożone w OPS Goleniów, zaprezentował dyrektor Zbigniew Łukaszewski.

Projekt ustawy o Centrach Usług Społecznych trafił już do Sejmu i w przyszłym tygodniu będzie procedowany.

L.D.