„Program wyrównywanie różnic między regionami III” – 2019

Logo PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że w 2018 roku Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,  w ramach którego istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu oraz warunki brzegowe  obowiązujące realizatorów  programu w 2019 roku:

 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
 • 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 250.000,00 zł dla autobusów;
 1. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

Jednocześnie informujemy, że wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

 1. w przypadku obszaru B – 50% kosztów realizacji projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
 2. w przypadku obszaru C – 70% kosztów realizacji projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
 3. w przypadku obszaru D – 70% kosztów realizacji projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
 4. w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON;

Adresatami programu mogą być:

 • dla obszaru B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • dla obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • dla obszaru D – a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • dla obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury oraz realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl – zakładka: programy: zadania PFRON.

Projektodawca może złożyć do 25 stycznia 2019 r. wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ul. Racławicka 13, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).

Pobierz “Wniosek-Program-wyrównywania-różnic-między-regionami.docx”

Wniosek-Program-wyrównywania-różnic-między-regionami.docx – Pobrano 1377 razy – 65,47 KB