Treść powołania Pani Mirosławy Zielony na członka Rady Pomocy Społecznej IX Kadencji