Powołanie na członka Rady Pomocy Społecznej

Treść powołania Pani Mirosławy Zielony na członka Rady Pomocy Społecznej IX Kadencji

Treść powołania Pani Mirosławy Zielony na członka Rady Pomocy Społecznej IX Kadencji

INFORMACJA

Na podstawie art.124 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz.1507,z późn. zm.), Pani  Dyrektor Mirosława Zielony została powołana na członka  Rady Pomocy Społecznej IX kadencji.

Sporządził:
Małgorzata Węgrzyn