Treść powołania Pani Mirosławy Zielony na członka Rady Pomocy Społecznej IX Kadencji

INFORMACJA

Na podstawie art.124 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz.1507,z późn. zm.), Pani  Dyrektor Mirosława Zielony została powołana na członka  Rady Pomocy Społecznej IX kadencji.

Sporządził:
Małgorzata Węgrzyn