Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Garść informacji dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Zachęcamy do zapoznania