Młodzi Przeciw Przemocy

W dniu 27 września 2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świeminie w ramach projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, który jest współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2019. Głównym tematem poruszanym na spotkaniu była „Agresja i przemoc oraz środki odurzające w środowisku dzieci i młodzieży”. Ponadto w godzinach popołudniowych przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla rodziców uczniów. Tematem zajęć były „Przyczyny używania substancji psychoaktywnych przez dzieci oraz zachowania przemocowe w środowisku małoletnich”. W warsztatach wzięły udział 32 osoby (uczniowie i rodzice). W trakcie spotkania była możliwość uzyskania porady w ramach konsultacji indywidualnych.

Szkoleniem objęto również kadrę pedagogiczną ze Szkoły Podstawowej w Świeminie, które obejmowało podstawowe zagadnienie z zakresu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej w szkole. W spotkaniu wzięło udział 12 nauczycieli.

Przypominamy, że w projekcie bierze udział 25 szkół podstawowych z terenu powiatu koszalińskiego.

Szczegóły na stronie na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi Przeciw Przemocy