Impreza integracyjna pn. „Zabawy sportowe o Puchar OAZY”

11 września 2019 r.  w Środowiskowym Domu Samopomocy  „OAZA” w Krągu odbyła się impreza integracyjna pn. „Zabawy sportowe o Puchar OAZY”. W imprezie wzięły udział osoby niepełnosprawne z terenu gminy Polanów, Bobolice, Sianów, Manowo oraz Miastko.  Celem imprezy była integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Powiatu Koszalińskiego  podczas wspólnej zabawy oraz konkursów sportowych,  a dzięki uczestnictwu w imprezie zacieśniły się więzi uczestników z przyjaciółmi z innych środowiskowych domów samopomocy. Impreza integracyjna została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.