Książki dla wychowanków projektu „Szansa jestem- Za!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zakupiło i przekazało wychowankom rodzin zastępczych uczestniczącym w projekcie ,,Szansa jestem- Za!’’ książki i publikacje związane z rozwijaniem umiejętności i kompetencji, prawidłowymi postawami społecznymi oraz rozwojem emocji. Tematyka książek jest dostosowana do indywidualnych potrzeb wychowanków.