Kierunek – Dziecko

logo PCPR

11-12 kwietnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyło w  II Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego w Licheniu.

Gospodarzami konferencji były; Powiat Koniński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Współorganizatorzy –  Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej dopełniała całości dwóch dni intensywnych rozmów, wymianą poglądów uczestników spotkania. W pierwszym dniu każdy mógł wysłuchać inspirujących wystąpień dyrektorów, kierowników PCPR-ów oraz MOPS-ów, którzy dzielili się dobrymi praktykami.

W ramach spotkania zaplanowane były także warsztaty oraz debata w której uczestniczyła Pani Katarzyna Napiórkowska Naczelnik z Departamentu Polityki Rodzinnej.

L.D.

,,Bez pogodnego, pełnego dzieciństwa całe życie jest kalekie’’

J. Korczak