Monthly Archives: Styczeń 2018

Archive of posts published in the specified Month

Szansa – jestem ZA!

Numer projektu: RPZP-07.06.00-32-K116/17 Wnioskodawca: Powiat Koszaliński Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Okres realizacji projektu: 01.01.2018- 31.12.2020 Wartość projektu: 1 252 610,37 PLN z tego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  1 064 718,81 PLN Cel główny projektu: Projekt „SZANSA – jestem ZA”…