Monthly Archives: Listopad 2017

Archive of posts published in the specified Month

Informacja o stanie przygotowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do realizacji zadań w okresie zimowym 2017/2018 na terenie Powiatu Koszalińskiego

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach działania z zakresu realizacji zadań w trudnych warunkach zimowych informuje że:

Prezentacja materaców i mat ewakuacyjnych

W dniu 22 listopada 2017r. w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu odbył się pokaz wykorzystania materaców i mat ewakuacyjnych przygotowany przez dystrybutora wyrobów w Polsce, przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. W spotkaniu wzięli udział Dyrektorzy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej…

XII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie

W dniach od 5 do 8 października 2017r. w Sarbinowie odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pod hasłem „Zawsze z rodziną”. W konferencji udział wzięło blisko 150 uczestników: przedstawicieli PCPR i MOPR, Regionalnych Ośrodków Pomocy…

Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym

Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym

Protokół konsultacji Projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025

Pobierz: Protokół konsultacji Projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025

Zmiany w standardach DPS

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zakończyło konsultacje społeczne projektu rozporządzenia zmieniającego standardy w domach pomocy społecznej. 20 listopada br. projekt trafi pod obrady Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede…