Pobierz: Protokół konsultacji Projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025