Więcej o: POWIAT KOSZALIŃSKI GOSPODARZEM OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM PRAKTYKÓW I POLITYKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

POWIAT KOSZALIŃSKI GOSPODARZEM OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM PRAKTYKÓW I POLITYKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

XII Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy rodzinie CENTRUM ZAWSZE Z RODZINĄ

5-8 października 2017 r. Sarbinowo k/Koszalina

(propozycja agendy)

5 X czwartek

tłumaczenie: certyfikowany tłumacz języka migowego (PJM) Anna Homik

8 00 – 13 00 rejestracja, zakwaterowanie

13 00 –  14 00 obiad

14 15 – 14 30 – konferencja prasowa

14 30 – 15 00 – Rozpoczęcie Forum (prezes Stowarzyszenia, patroni XII Forum)

15 00 – 16 00 wykład inauguracyjny prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński–
Prorektor Wyższej  Szkoły Pedagogicznej  im. J. Korczaka w Warszawie Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym, czyli jak problemy społeczne przekuć na wyzwania

16 00 – 16 15 przerwa kawowa

16 15 – 17 00 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

17 15 –  18 00 dr hab. Hubert Kaszyński Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, socjolog i pracownik socjalny, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ. W latach 2007-2013 kierownik socjologicznych studiów niestacjonarnych o specjalności pracy socjalnej. Od ponad dziesięciu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne skupione na personalistycznym i klinicznym podejściu w pracy socjalnej, poszukując inspiracji w dziełach i praktyce Janusza Korczaka, Carla Rogersa, Viktora Frankla i Antoniego Kępińskiego.
Profesjonalizacja pracy socjalnej,

18 00 – 18 15  ZDJĘCIE GRUPOWE, przerwa kawowa

18 15 – 20 00  walne zgromadzenie Stowarzyszenia

20 – ?? nadmorska kolacja z niespodzianką

 

6 X piątek

8 00 – 9 00  śniadanie

9 00 – 10 15  – dr Dorota Rybarska- Jarosz – przewodnicząca ogólnopolskiego konwentu dyrektorów ROPS; Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ  w Szczecinie:
Problemy i potrzeby społeczne w województwie zachodniopomorskim; Różne podejścia do polityki społecznej a koszty zaniechania działań.

10 15 – 12 00 – Ewa Ważny Sędzia Rodzinny – Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku , doświadczony sędzia rodzinny – obecnie orzeka w sprawach rodzinnych odwoławczych ,wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich , Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.
wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Piecza zastępcza – prawo i praktyka

12 00 – 12 15 przerwa kawowa

12 15 – 14 00 panele dyskusyjne (do wyboru)

  1. Grupa A piecza zastępczaproblemy i dobre praktyki – Iwona Klimowicz (ROPS Szczecin)
  2. Grupa B przeciwdziałanie przemocy a zadania powiatu – Renata Karwowska (ZUW Szczecin)

17 00 – 17 15 przerwa kawowa

19 00 – 20 00  kolacja i integracja

 

7 X sobota

8 00 – 9 00 śniadanie

9 00 –  9 30  Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach- prezentacja ogólnopolskiego projektu Joanna Luberadzka – Gruca i Edyta Wojtasińska  z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

9 30 -10 45 Dobre praktyki Rodzina w Centrum – projekt realizowany przez  ROPS i wszystkie 23 powiaty i miasta na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego – Adam Szponka dyrektor ROPS w Toruniu. ciekawy film o usamodzielnianiu – Iwona Romanowska dyrektor PCPR w Wejherowie XI  Rodzinalia – święto rodzin zastępczych w powiecie Koszalińskim- film -Mirosława Zielony dyrektor  PCPR w Koszalinie

 11 15 – 19 00  wyjazd do Kołobrzegu (wizyta studyjna w jops) po drodze zwiedzanie jednego z najnowszych cudów Polski  i Europy –ogrodów Hortulus w Dobrzycy

19 00 – 20 00 obiadokolacja

 

8 X niedziela

8 00 – 9 00 śniadanie

9  00 – 10 00 – podsumowanie Forum (wnioski, propozycje, uwagi, ewaluacja), rozdanie   certyfikatów

11 00 – 18 00 wykwaterowanie


Przygotowania do XII Ogólnopolskiego Forum PCPR

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w XII Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Wydarzenie odbędzie się 5-8 października 2017 r. w Sarbinowie w powiecie koszalińskim.

W programie tegorocznego forum przewidziano wykład inauguracyjny: „Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym, czyli jak problemy społeczne przekuć na wyzwania”, który wygłosi prof. dr hab. Mirosław Grewiński – Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej  im. J. Korczaka w Warszawie, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Pierwszego dnia forum wystąpią jeszcze przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast dr hab. Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagielloński w Krakowie, socjolog i pracownik socjalny, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ wygłosi wykład „Profesjonalizacja pracy socjalnej”.

Drugi dzień rozpocznie wykładem „Problemy i potrzeby społeczne w województwie zachodniopomorskim. Różne podejścia do polityki społecznej a koszty zaniechania działań” dr Dorota Rybarska – Jarosz – przewodnicząca ogólnopolskiego konwentu dyrektorów ROPS; dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ  w Szczecinie:

Ważnym punktem XII Forum będzie wystąpienie Ewy Ważny Sędzi Rodzinnej – wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych. Przedstawi ona wykład „Piecza zastępcza – prawo i praktyka.”

Następnie uczestnicy forum wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Pierwszy „Piecza zastępcza – problemy i dobre praktyki” –  poprowadzi Iwona Klimowicz (ROPS w Szczecinie) przy współudziale Mirosławy Zielony (PCPR w Koszalinie). Drugi „Przeciwdziałanie przemocy a zadania powiatu” –  poprowadzi Renata Karwowska (ZUW w Szczecinie) przy współudziale Mirosława Sobkowiaka (PCPR w Gostyniu).

Drugi zakończy pokaz filmu o usamodzielnianiu wychowanków pieczy w powiecie wejherowskim. Wprowadzenie do filmu należeć będzie do Iwony Romanowskiej (PCPR w Wejherowie)

Znaczną część trzeciego dnia wypełni wyjazd studyjny do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Kołobrzegu. Bedzie mu towarzyszyć dodatkowa atrakcja – zwiedzanie jednego z najnowszych cudów Polski i Europy – ogrodów Hortulus w Dobrzycy.

Czwarty dzień będzie poświęcony podsumowaniu XII Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (wnioski, propozycje, uwagi, ewaluacja).

Zainteresowanych udziałem zachęcamy do wypełnienia karty zgłoszeniowej, którą można znaleźć tutaj.

Więcej o: Impreza integracyjna – „Mój kolorowy świat”

Impreza integracyjna – „Mój kolorowy świat”

14 czerwca w hali widowiskowo – sportowej w Bobolicach odbył się VI Integracyjny Plener Malarski „Mój kolorowy świat”. Organizatorem imprezy był Środowiskowy Dom Samopomocy „ODNOWA” w Bobolicach.
W imprezie wzięły udział osoby niepełnosprawne z terenu Bobolic, Sianowa, Manowa i Biesiekierza.
Impreza integracyjna została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o: Impreza integracyjna – Dzień Rodziny 2017

Impreza integracyjna – Dzień Rodziny 2017

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Bobolicach odbyła się impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych, która została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W imprezie wzięli udział wychowankowie OREW w Bobolicach oraz ich rodziny. Impreza wpłynęła pozytywnie na integrację rodzin, budowanie relacji rodzinnych poprzez wspólny udział w konkursach i zabawach oraz wzbogaciła rodziny w nowe pomysły na spędzenie czasu wolnego.

Więcej o: VI Zmagania sportowe o puchar PEGAZA

VI Zmagania sportowe o puchar PEGAZA

W dniu 2 czerwca 2017 r. odbyły się „VI Zmagania sportowe o puchar PEGAZA”. Impreza dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Koszalińskiego została zorganizowana przez Pomorską Fundację „Jaś i Małgosia” w Cewlinie, przy dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej o: Impreza integracyjna – Trening Aktywności Motorycznej

Impreza integracyjna – Trening Aktywności Motorycznej

W dniu 19 maja 2017 r. odbyła się impreza integracyjna dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Koszalińskiego, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” w Bobolicach.
Impreza została dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Więcej o: Piecza zastępcza do poprawki

Piecza zastępcza do poprawki

PROCEDURY

Samorządowe jednostki chcą uprawnień pozwalających na cofnięcie kwalifikacji dla opiekunów. Zmian wymaga też sposób sprawowania nad nimi kontroli

Czas na gruntowną reformę pieczy zastępczej, która poprawi funkcjonowanie systemu opieki nad dziećmi i będzie odpowiedzią na obserwowany w ostatnich latach kryzys rodzicielstwa zastępczego. Tak uważa Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, które na podstawie swoich doświadczeń przygotowało postulaty konkretnych zmian w przepisach. Zostały one przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), który przygotowuje właśnie założenia do nowelizacji ustawy.

Kulejąca współpraca

Znaczna część zgłaszanych przez stowarzyszenie „Centrum” propozycji jest związana ze współpracą między sądami rodzinnymi, które wydają postanowienia w sprawie umieszczania dzieci w pieczy i ustanawiają rodziny zastępcze, a powiatowymi centrami pomocy rodzinie (PCPR). To te instytucje w większości powiatów pełnią rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, który odpowiada za kwalifikowanie kandydatów na opiekunów oraz wspiera działające rodziny zastępcze.

– W praktyce te relacje w poszczególnych powiatach wyglądają bardzo różnie, nie mniej zasadniczym problemem, z którym spotyka się większość organizatorów, są gotowe postanowienia sądowe wskazujące, że dziecko ma być umieszczone w danej formie pieczy, bez uwzględniania sytuacji, jaka występuje w konkretnym samorządzie – twierdzi Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku-Zdroju, przewodniczący OSPiMOPR „Centrum”.

Jako przykład podaje sytuacje, gdy sądy kierują dzieci pochodzące z jednego powiatu do rodzin zastępczych na terenie innego samorządu, nie pytając o zgodę w tej sprawie właściwego miejscowo organizatora pieczy oraz gdy nadają uprawnienia rodziców zastępczych osobom, mimo że zostały w stosunku do nich wydane negatywne opinie. Dlatego organizacja postuluje wprowadzenie do przepisów obligatoryjnego uwzględniania przez sądy oceny kandydatów na rodziców zastępczych dokonanej w procesie kwalifikacji.

Stowarzyszenie „Centrum” chce też, aby sądy miały obowiązek informowania PCPR, jakie były powody umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

– Obecnie często otrzymujemy postanowienie, które zawiera jedynie podstawowe dane na temat małoletniego kierowanego do pieczy. Taka praktyka postępowania utrudnia nam realizację jednego z wymogów nałożonych na nas przez ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149 poz. 887), a mianowicie okresowego informowania sądu, czy przesłanki do pobytu dziecka poza rodziną biologiczną dalej występują, czy ustały. Jest to utrudnione w sytuacji, gdy nie wiemy, jakie to były przyczyny – wskazuje Mirosława Zielony, dyrektor PCPR w Koszalinie.

Potrzebne uprawnienia

Ponadto samorządy zwracają uwagę na konieczność nadania dyrektorom PCPR uprawnień strony w sprawach związanych z pieczą zastępczą. Teraz ustawa z 9 czerwca 2011 r. przewiduje takie kompetencje tylko w odniesieniu do spraw alimentacyjnych.

– Przyznanie takiego prawa jest o tyle istotne, że odpowiadamy karnie i dyscyplinarnie za to, co dzieje się w podlegających nam rodzinach zastępczych. Natomiast jeśli wysyłamy do sądu jakieś wnioski w toczącej się sprawie lub zgłaszamy podejrzenie np. wykorzystywania seksualnego, to w związku z tym, że nie jesteśmy stroną, nie muszą być one przez sąd uwzględniane i nie zawsze wpływają do nas informacje o tym co się dalej dzieje – wyjaśnia Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu.

Dodaje, że dużym problemem jest również brak możliwości cofnięcia kwalifikacji dla rodziny zastępczej. Podkreśla, że wprawdzie większość z nich w sposób należyty wywiązuje się ze swoich zadań, ale zdarzają się pojedyncze rodziny, u których dopiero po jakimś czasie okazuje się, że nie powinny mieć pod opieką dzieci. Tyle tylko, że organizator nie może wycofać udzielonej im kwalifikacji, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do tego, że gdy przeniesie się ona na teren innego powiatu, to będzie tam mogła legitymować się wydanym zaświadczeniem i zajmować się dziećmi.

Rozdzielenie zadań

Kolejną kwestią, na którą zwraca uwagę OSPiMOPR „Centrum” jest realizacja zadania związanego ze sprawowaniem kontroli nad rodzinami zastępczymi. Co do zasady ustawa nadaje takie uprawnienia zarządowi powiatu, ale ten zwykle przenosi je na dyrektora PCPR.

– Skutkuje to tym, że mam ograniczone możliwości powoływania osób wchodzących w skład zespołu kontrolnego. W większości przypadków nie mogą nimi być pracownicy centrum, ponieważ na co dzień pracują z rodzinami zastępczymi – wyjaśnia Mirosława Zielony.

Dodaje, że sam dyrektor PCPR też znajduje się w trudnej sytuacji, bo zwykle bezpośrednio współpracuje z opiekunami, a potem pojawia się u nich jako kontroler, co zaburza wzajemne relacje.

Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wypracowanie i wdrożenie regulacji, które pozwoliłyby oddzielić te dwa wzajemnie wykluczające się zadania, czyli oferowanie wsparcia i pomocy rodzinom zastępczymi, oraz ich kontrolowanie, tak aby wykonywał je odrębny zespół oceniająco-nadzorczy.

– Liczymy na to, że nasze postulaty zostaną wykorzystane przez resort rodziny w toku prac nad nowelizacją ustawy – mówi Andrzej Smulczyński.

Takie przygotowania już się rozpoczęły, bo jak informuje Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, powołany został specjalny zespół, który analizuje propozycje zmian w ustawie o pieczy zgłaszane przez ekspertów oraz środowiska samorządowe, w tym również te przedstawione przez „Centrum”. Na tej podstawie powstają założenia do nowelizacji, które mają być gotowe po wakacjach. ⒸⓅ

Więcej o: XI Rodzinalia

XI Rodzinalia

Już po raz jedenasty w powiecie koszalińskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka. 10.06.2017 r. na terenach rekreacyjnych przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Związku Łowieckiego w Manowie odbyła się impreza integracyjna pn. Rodzinalia. W związku z tym, że miały one charakter  EKO, nie mogło zabraknąć oczywiście konkursu na najciekawszy strój w stylu EKO połączonego z pokazem mody ekologicznej. Rodziny zastępcze mogły wykazać się także talentem ciastkarsko – cukierniczym w konkursie na najciekawszy i najsmaczniejszy wypiek. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, rodziny zastępcze z powiatu koszalińskiego oraz usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, wychowankowie domów pomocy społecznej dla dzieci  a także osoby zainteresowane pozostaniem rodziną zastępczą. W programie imprezy nie mogło zabraknąć oczywiście licznych zabawa oraz konkursów, pokazów tańca hinduskiego oraz karate. Wszystkim uczestnikom zapewniony został poczęstunek.

Już dzisiaj zapraszamy na XII Rodzinalia, które odbędą się w przyszłym roku.

Więcej o: Spotkanie dyrektorów PCPR z wiceministrem B. Marczukiem

Spotkanie dyrektorów PCPR z wiceministrem B. Marczukiem

Członkowie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” spotkali się (8.06.2017 r.) w Warszawie z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartoszem Marczukiem.

Spotkanie miało charakter roboczy i zorganizowano je z inicjatywy Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”. Wiceminister Bartosz Marczuk powitał przedstawicieli jednej z najliczniejszych organizacji pomocy społecznej w Polsce i podkreślił, że obecnie najważniejszym zadaniem stojącym przed tą częścią resortu, którą on kieruje, jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, czyli wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i stopniowe ograniczanie działalności instytucjonalnych form pieczy. Podkreślił, że oczekuje wsparcia powiatów w tej priorytetowej sprawie.

Przewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku – Zdroju, dziękując za spotkanie, podkreślił, że stowarzyszenie PCPR skupia doświadczonych praktyków – reprezentantów z całego kraju. Wskazał, że celem tego spotkania jest przedstawienie Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zagadnień i spraw, które, w ocenie Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, wymagają przyjrzenia się im i podjęcia działań, mogących poprawić funkcjonowanie krajowego systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny oraz systemu pieczy zastępczej lub zapobiec w przyszłości pojawianiu się problemów w trudnej i odpowiedzialnej pracy z ludźmi potrzebującymi wsparcia w najtrudniejszych dla nich sytuacjach.

Przedstawiciele Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM” przekazali wiceministrowi i towarzyszącej mu w czasie spotkania Katarzynie Napiórkowskiej – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej MRPiPS pismo oraz zreferowali problemy nurtujące środowisko pomocy społecznej w codziennej pracy.

Dyrektor PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim Barbara Gębala zwróciła uwagę m.in. na brak w części gmin specjalistycznej pracy z rodzinami, którym odebrano dzieci i umieszczono w pieczy zastępczej; na zatrudnianie zbyt małej liczby asystentów rodzin; na nieopracowywanie w części przypadków planów pracy z rodziną oraz na konieczność podjęcia ogólnopolskich skutecznych działań w związku z coraz bardziej widocznym kryzysem rodzinnej pieczy zastępczej.

Mirosława Zielony – dyrektor PCPR w Powiecie Koszalińskim wskazywała m.in. na niepodawanie przez Sądy Rodzinne w postanowieniach o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej powodów tego umieszczenia, co znacząco utrudnia Organizatorowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonanie oceny i ustalenie, czy ustały przyczyny umieszczenia w pieczy; na rozbieżne oceny OPS, ORPZ czy kuratorów rodzinnych dotyczące sytuacji dziecka w pieczy, co często wydłuża pobyt dziecka poza rodzina biologiczną, i podkreśliła że dlatego konieczne jest uczestniczenie kuratorów w ocenach dzieci; na niedoprecyzowane zapisy dotyczące kontynuowania nauki przez usamodzielnianych wychowanków pieczy; na rozbieżne wymogi wobec pełnoletnich wychowanków w procesie usamodzielnienia i tych, którzy pozostają w rodzinie zastępczej; czy na brak ustalenia, kto sporządza diagnozę psychofizyczną dziecka; na różne interpretacje organów kontroli Urzędów Wojewódzkich np. w sprawie terminu sporządzenia pierwszego planu pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Mirosław Sobkowiak – dyrektor PCPR w Gostyniu wskazywał m.in. na potrzebę nadania dyrektorom PCPR uprawnień strony w postępowaniu sądowym w sprawach rodzinnych, związanych z pieczą zastępczą; na nieuwzględnianie przez Sądy Rodzinne ocen kandydatów na rodziców zastępczych;  na problem podwójnego finansowania miejsc dla wychowanków pieczy zastępczej umieszczanych w MOW i MOS; na konieczność wyrównania dopłat wojewody do realnych kosztów utrzymania mieszkańca DPS; na problem braku możliwości prawnych wycofania kwalifikacji ORPZ na rodzica zastępczego oraz na problem reprywatyzacji budynków, w których funkcjonują placówki pomocy społecznej i sytemu wspierania rodziny. Wnioskował też o wypracowanie pod egidą MRPiPS procedur działania służb społecznych przy odbiorze dzieci.

Wiceminister Bartosz Marczuk, ustosunkowując się do przedstawionych problemów, część propozycji i uwag uznał za godne rozważenia, z niektórymi polemizował. Naczelnik Katarzyna Napiórkowska stwierdziła, że uwagi i propozycje złożone przez Zarząd OSPiMOPR zostaną wykorzystane przy opracowaniu założeń do zmian w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na koniec dyrektor PCPR w Wejherowie Iwona Romanowska przedstawiła ciekawe wyniki przeprowadzonego przez siebie ogólnopolskiego badania ankietowego dotyczącego pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i problemów z nią związanych. Kompletne opracowanie tych badań wręczyła przedstawicielom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W spotkaniu, oprócz wyżej wymienionych uczestniczyli też: Arleta Szmigielska dyrektor PCPR we Wrocławiu, Krystyna Wilisowska dyrektor PCPR w Prudniku, Adam Witas dyrektor PCPR w Zawierciu, Rafał Walter dyrektor PCPR w Inowrocławiu oraz Zofia Mielcarek dyrektor PCPR w Krośnie Odrzańskim.

Więcej o: Nowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Nowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

12 czerwca 2017 roku w Biesiekierzu został uroczyście odebrany 20-sto osobowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich. Zakup pojazdu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D.
W uroczystości uczestniczyli: Pan Marian Hermanowicz – Starosta Powiatu Koszalińskiego, Pani Anna Rąbel – Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie, a także przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Urzędu Gminy w Biesiekierzu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu.

Beneficjentem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks” w Biesiekierzu.