Monthly Archives: Czerwiec 2016

Archive of posts published in the specified Month

Plebiscyt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z PFRON na Lidera 25-lecia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z PFRON chce nagrodzić Liderów 25-lecia – tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Ogłaszamy plebiscyt na Lidera 25-lecia. Nagrody honorowe wręczane będą w kategoriach:…

Wyróżnienie dla Powiatu Koszalińskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Dnia 22 czerwca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie pod hasłem DZIECKO JEST NAJWAŻNIEJSZE, odbył się IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, którego inicjatorem oraz organizatorem jest Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Partnerami tego wydarzenia byli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych oraz Miejskich Ośrodków…

Dziecko w pieczy zastępczej – wyzwanie czy problem?

– to tytuł prezentacji przygotowanej na seminarium przez dyrektora PCPR w Koszalinie Mirosławę Zielony. To syntetycznie ujęty temat wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej  w kontekście postrzegania i oceny tegoż wychowanka przez inne osoby/ instytucje. W Seminarium uczestniczyli także pracownicy PCPR w Koszalinie:…

Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach

Adres: ul. Pionierów 3, 76-020 Bobolice Dyrektor: Agnieszka Gąsiorowska Typ: dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety, dziewczęta) Liczba miejsc: 65 Tel.: 94 31 87 332 e-mail: bobolice@domypomocy.pl Strona internetowa: www.bobolice.domypomocy.pl

Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach

Adres: Nowe Bielice, 76-039 Biesiekierz Dyrektor: Maria Józefowska-Jurga Typ: dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Liczba miejsc: 152 Tel.: 94 34 26 440 e-mail: dps_nowe_bielice@pro.onet.pl Strona internetowa: www.dpsnowebielice.ibip.pl

Dom Pomocy Społecznej w Żydowie

Adres: Żydowo, 76-012 Żydowo Dyrektor: Jerzy Krystowczyk Typ: dla osób przewlekle psychicznie chorych Liczba miejsc: 215 Tel.: 94 31 88 889, 94 31 88 887 e-mail: dps.zydowo@powiat.koszalin.pl Strony internetowe: www.dpszydowo.ibip.pl www.dps.zydowo.pl

Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie

Adres: Parsowo 25, 76-039 Biesiekierz Dyrektor: Ewa Paprocka-Palkowska Typ: dla osób przewlekle somatycznie chorych Liczba miejsc: 85 Tel.: 94 31 80 225 e-mail: dps.parsowo@powiat.koszalin.pl Strona internetowa: www.dpsparsowo.ibip.pl

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie

Adres: ul. Spokojna 1, 76-032 Mielno Dyrektor: Jolanta Wyszyńska Typ: dla osób przewlekle somatycznie chorych Liczba miejsc: 80 Tel.: 94 31 89 279 e-mail: dps.mielno@powiat.koszalin.pl Strona internetowa: www.dpsmielno.ibip.pl

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu

Adres: Cetuń, 76-010 Polanów Dyrektor: p.o. Elżbieta Majcher Typ: dla osób przewlekle somatycznie chorych Liczba miejsc: 80 Tel.: 94 31 88 200, 94 31 88 972 e-mail: sekretariat@dpscetun.pl Strony internetowe: www.dpscetun.ibip.pl www.dpscetun.pl

Cele i misja

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest: dążenie do zapewnienia mieszkańcom powiatu warunków do godnego życia  i rozwoju  poprzez  wspieranie wszelkiej aktywności, informowanie o możliwościach wykorzystania własnych i zewnętrznych zasobów oraz zintegrowany, sprawnie funkcjonujący system pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  …