Zapraszamy do Domów Pomocy Społecznej w powiecie koszalińskim !!!

Budynek DPS w Cetuniu

ZAPRASZAMY do funkcjonujących na terenie powiatu koszalińskiego domów pomocy społecznej.

W chwili obecnej nie ma okresu oczekiwania na umieszczenie w domach pomocy społecznej. Wszystkie osoby skierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej po wykonaniu testów COVID 19, bez zbędnej zwłoki są umieszczane w wybranym Domu. Wszystkie nasze Domy spełniają standardy wymagane przepisami- w tym standardy reżimu sanitarnego. Co ważne – są nadzorowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i Powiat Koszaliński.

Na terenie Powiaty Koszalińskiego funkcjonują Domy dla:

  1. osób przewlekle somatycznie chorych (w Mielnie, w Parsowie, w Cetuniu)
  2. osób przewlekle psychicznie chorych (w Żydowie)
  3. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (w Nowych Bielicach, w Bobolicach)

szczegółowe informacje:

e-mail waldemar.maniak@powiat.koszalin.pl ;

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!