Zapraszamy do domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Koszalińskiego

Na terenie Powiatu Koszalińskiego funkcjonują Domy dla:

  1. osób przewlekle somatycznie chorych (w Mielnie, w Parsowie, w Cetuniu)
  2. osób przewlekle psychicznie chorych (w Żydowie)
  3. dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ( w Nowych Bielicach)
  4. dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych intelektualnie ( w Bobolicach)

Wszystkie  Domy spełniają standardy wymagane przepisami oraz nadzorowane są przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie oraz Powiat Koszaliński.

W chwili obecnej nie ma okresu oczekiwania na umieszczenie w domach pomocy społecznej. Wszystkie osoby skierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej  bez zbędnej zwłoki są umieszczane w wybranym Domu.

Szczegółowe informacje:

e-mail: darnielewicz@powiat.koszalin.pl;

e-mail: waldemar.maniak@powiat.koszalin.pl ;

SERDECZNIE ZAPRASZAMY