Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w 2021 roku

Wzorem lat ubiegłych, w roku 2021 zorganizowano „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywa się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W ramach Tygodnia na wsparcie mogą liczyć osoby będące pokrzywdzonymi przestępstwem w ośrodku pomocy pokrzywdzonym, finansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości, Prokuraturze Rejonowej, Sądzie Rejonowym, Komendzie Miejskiej Policji.

W Sądzie Rejonowym w Koszalinie pełnione będą telefoniczne dyżury przez asystentów sędziego w godzinach 8:00-14:00 pod nr tel. 94 31 70 295, 94 31 70 257.

W Sądzie Okręgowym w Koszalinie pełnione będą telefoniczne dyżury przez asystentów sędziego w godzinach 8:00-14:00 pod nr tel. 94 34 28 812, 94 34 28 891, 94 34 28 788.

W ramach realizacji przedmiotowej inicjatywy policjanci z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy pełnili będą dyżury według następującego harmonogramu:

  • 02.2014r. w godz. 08.00-11:00– dyżur w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Słowackiego 11
  • 02.2020r. w godz. 13.00-16.00 – dyżur w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Słowackiego 11
  • 02,2020r. w godz. 08:00-11:00- dyżur w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Słowackiego 11

Ponadto informujemy, że w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koszalinie  – Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ul. Bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin można uzyskać wsparcie psychologiczne i prawne. Rejestracja pod numerem telefonu 518-960-940, e-mail: koszalin.pokrzywdzeni@caritas.pl. Dostępny jest również telefon całodobowy, 7 dni w tygodniu: +48 532 460 213.4

 

Dział Pomocy Instytucjonalnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Tel. 94-71-40-224