Przemoc niejedno ma imię

Zapraszam do zapoznania się z komiksami pn „Przemoc niejedno ma imię” (do pobrania w załączeniu) wydanych w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powieicie Koszalińskim na lata 2018 – 2025 oraz Lokalnej Kampanii Społecznej pn. „Przemoc boli”.

Wydanie ww. komiksów ma służyć zwiększeniu wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego, w obszarze działań: profilaktyka i edukacja społeczna. Tym samym promuje metody wychowawcze bez użycia przemocy, informuje o zakazie stosowania kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę, promuje działania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym ochronę i pomoc dla osób doznających przemocy oraz interwencję wobec osób stosujących przemoc.

Pobierz “Przemoc fizyczna”

PCPR_komiks1_przemoc_fizyczna_2021-12-14Q-1.pdf – Pobrano 165 razy – 4 MB

Pobierz “Przemoc finansowa”

PCPR_komiks2_przemoc_finansowa_2021-12-14Q-1.pdf – Pobrano 150 razy – 4 MB

Pobierz “Przemoc psychiczna”

PCPR_komiks3_przemoc_psychiczna_2021-12-14Q.pdf – Pobrano 134 razy – 5 MB