Mieszkanie chronione

Zgodnie z treścią art. 53 Ustawy o pomocy społecznej, mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nim przebywające, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Celem tej formy wsparcia jest ułatwienie samodzielnej egzystencji oraz integracji ze społecznością lokalną.

W powiecie koszalińskim mieszkanie chronione funkcjonuje od lipca 2011 roku. Z mieszkania korzystają usamodzielniani pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych którzy ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym.

Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu obejmuje:

  • zamieszkanie w  dwóch dwuosobowych pokojach,
  • korzystanie ze wspólnej kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego,
  • zapewnienie niezbędnej pomocy w realizacji celów życiowych przez pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Z uwagi na standaryzację, w mieszkaniu chronionym jednocześnie może zamieszkiwać 4 wychowanków.

Link – Zarządzenie w sprawie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Link – Regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym