PAPROTY 2020

22 lipca 2020 r. i 23 lipca 2020 r. odbyły się plenerowe spotkania profilaktyczne, kształtujące prozdrowotny styl życia dla rodzin zastępczych i dzieci (ponad 70 osób) w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich ,,Szansa jestem Za’’ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Impreza zorganizowana była w Gospodarstwie Edukacyjnym ,, W labiryntach’’  w  Paprotach. Dorośli i dzieci bawi się i rywalizowali podczas gier i zabaw pod okiem animatorów. Grupy wyruszały z gospodarstwa z pierwszą grą terenową o nazwie ,,O czym szumią wierzby’’, następnie w lesie brały udział w grze ,,Paprockie zwierzaki’’. W ,,labiryncie błędnik’’ dzielnie walczyli aby znaleźć ukryte kolorowe flagi. Po powrocie do gospodarstwa był krótki odpoczynek, posiłek i kolejne gry podwórkowe. Pogoda dopisała a uczestnicy byli bardzo zadowoleni.

To pierwsza po ogłoszeniu pandemii możliwość wspólnego spędzenia czasu. Do domu wróciliśmy szczęścili ale bardzo zmęczeni.