Ogłoszenie z dnia 20.04.2020r

logo PCPR

Na podstawie § 13 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz.697), uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, wprowadzone zostają  następujące rodzaje i formy ograniczenia  w wykonywaniu zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

  1. Zadania realizowane są z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Wyjątek stanowi realizacja spraw niezbędnych, nie cierpiących zwłoki, których nie można zrealizować korespondencyjnie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z pracownikiem  PCPR.
  2. Wnioski do PCPR-u można składać poprzez wysyłkę pocztową lub też wrzucenie do urny znajdującej się przed budynkiem Starostwa.
  3. Dokumenty do interesanta będą wysyłane pocztą  na wskazany adres lub elektronicznie na wskazaną skrytkę. Osobisty odbiór dokumentów jest umawiany  telefonicznie  przez pracownika PCPR realizującego sprawę w przypadku takiej konieczności.
  4. Wszystkie możliwe wnioski należy składać z wykorzystaniem platformy epuap na adres skrytki: /pcprkoszalin1/skrytka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizuje wszystkie zadania, w tym niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom. Jedyne wyłączenia co do rodzaju zadań wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

DYREKTOR

Mirosława Zielony