w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym

Pobierz treść zarządzenia