Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Koszalińskiego

logo PCPR

w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym

Pobierz treść zarządzenia