Zaproszenie na zajęcia korekcyjno-edukacyjne

„Człowiek stosujący przemoc jest większym
niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu.”
Lew Tołstoj

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest realizowany przez Powiat Koszaliński dla mieszkańców powiatu na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390 j.t.). Jest formą działań psychologicznych i edukacyjnych oraz socjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc i prezentujących zachowania agresywne. Zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz osoby zgłaszające się z własnej woli,
w poszukiwaniu szansy na wewnętrzną zmianę oraz szansę na odbudowanie związku w oparciu o wartości partnerstwa, szacunku, odpowiedzialności za własne zachowanie.

Do tej pory zajęcia Programu Korekcyjno – Edukacyjnego odbywały się na terenach Gmin:

  • Sianów
  • Biesiekierz
  • Będzino
  • Polanów
  • oraz w każdej edycji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Dzięki uczestnictwu w Programie już 70 osób, zmieniło swoje zachowanie i nauczyło się jak być „wolnym” od przemocy, porozumiewać się ze swoim partnerem, radzić sobie
z wychowywaniem dzieci i z trudami życia !

Zajęcia są bezpłatne.

Pamiętaj !!! Niezależnie od tego:

  • czy w sądzie toczy się postępowanie przeciwko Tobie,
  • czy była interwencja Policji,
  • czy straciłeś rodzinę,
  • czy ktoś postawił warunki,
  • czy atmosfera w domu jest ciężka poprzez ciągłe kłótnie i awantury,

zawsze jest szansa na życie, na które zasługuje każdy człowiek – bez przemocy, z szacunkiem, miłością i w zgodzie z innymi.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – (94) 71-40-224, 71-40-216, 71-40-217.