Współtworzymy Wojewódzki Program wyrównywania szans osobom niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Na podstawie Zarządzenia nr66/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2016r. został powołany ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Zespołowi przewodniczy Marcin Kowalski – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej. W skład Zespołu wchodzą również:

 1. Magdalena Kochan –Poseł na Sejm RP
 2. Andrzej Niedzielski – radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
 3. Marek Czyński- przedstawiciel Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego
 4. Teresa Ziółkowska- przedstawicielka Uniwersytetu Szczecińskiego
 5. Bogdan Wankiewicz –Starosta Powiatu Wałeckiego
 6. Barbara Jaskierska – przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie
 7. Andrzej Kowalczyk – dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON
 8. Bogumiła Załuska – przedstawicielka Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
 9. Urszula Sroka – przedstawicielka Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie
 10. Przemysław Momot – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Starogardzie
 11. Mirosława Zielony – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
 12. Katarzyna Błaszczyk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie
 13. Lilianna Korzeniewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu
 14. Piotr Niciejewski – przedstawiciel Towarzystwa Walki z Kalectwem O/W w Szczecinie
 15. Błażej Sokołowski –przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość Życia z Gudowa
 16. Irena Wawreszczuk – przedstawicielka Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
 17. Beata Chomińska – kierownik Biura Integracji Społecznej ROPS
 18. Malwina Kozera-Lesner – główny specjalista w ROPS
 19. Marta Szczucka – inspektor w ROPS

W piątek, 26 sierpnia odbyło się kolejne- trzecie spotkanie Zespołu,  które zostało przeprowadzone w formie warsztatów, podczas których pracowaliśmy nad opracowaniem modelu drzewa problemów dotyczących osób niepełnosprawnych w naszym województwie. Wiele różnych doświadczeń członków Zespołu oraz zróżnicowanie ich perspektyw związanych z osobami z niepełnosprawnościami, to ciekawe doświadczenie  prowokujące do ustawicznego porządkowania i uzupełniania wiedzy. Czas pracy Zespołu minął niepostrzeżenie, ale przed Zespołem jeszcze sporo wyzwań i twórczego wysiłku. Następne spotkanie odbędzie się 23 września.

Wszystkie osoby zainteresowane powstającym Programem zapraszamy do siedziby PCPR w Koszalinie  i  kontakt z członkiem Zespołu -Mirosławą Zielony.

mz