Szkoła dla rodziców

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie rozpoczął się cykl spotkań warsztatowych dla osób z powiatu koszalińskiego. Od 5 lutego 2018 r. zajęcia rozpoczęła pierwsza grupa chętnych osób oraz 8 lutego 2018 do szkolenia przystąpiły rodziny zawodowe.

Uczestnictwo w zajęciach szkoły dla rodziców umożliwi dorosłym nabycie umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi, w tym małżeńskimi i rodzicielskimi w sposób konstruktywny oraz nabycie umiejętności wychowawczych umożliwiających kształtowanie dojrzałości psychospołecznej własnych dzieci. Wprowadzenie do własnych domów rodzinnych i systematyczne ćwiczenie z własnymi dziećmi zdobytej wiedzy i umiejętności umożliwi rodzicom zmianę postaw wobec dziecka oraz pełnionych przez siebie ról rodzicielskich.

L.D, A.Sz.