Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ogłasza rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej, na terenie województwa zachodniopomorskiego” – RPO WZ 2014-2020.

W ramach projektu mieszkańcy powiatu koszalińskiego będą mogli uczestniczyć w Warsztatach Regionalnej Akademii Rodziny tj.:

  • Warsztaty pracy z rodzinami w kryzysie

Adresaci warsztatów: Rodziny w kryzysie małżeńskim

Udział  w warsztatach pozwoli uczestnikom na uzyskanie wiedzy, jak doprowadzić do pozytywnych zmian w związkach i pomagać w rozwoju osobowości w sferach: poznawczej, emocjonalnej, behawioralnej i innych zachowań sprzyjających budowaniu więzi pomiędzy partnerami.

Czas trwania warsztatów: 40 godzin

  • Akademia dla Babć i Dziadków

Adresaci warsztatów: Osoby starsze, które mają wnuki w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym.

Udział w warsztatach pozwoli na zdobycie umiejętności interpersonalnych i wychowawczych, niezbędnych w relacjach: Dziadkowie – Wnuki oraz Dziadkowie – Rodzice wnucząt.

Czas trwania warsztatów: 50 – 60 godzin

  • Szkoła dla Narzeczonych

Adresaci warsztatów: Narzeczeni; preferowane osoby z wykształceniem związanym z pedagogiką, psychologią i naukami o rodzinie.

Udział młodych ludzi w zajęciach pozwoli zapoznać się z najważniejszymi elementami służącymi budowaniu wzajemnych relacji między narzeczonymi i małżonkami.

Czas trwania warsztatów: 50 godzin

  • Szkoła dla Rodziców – Kompetentni Rodzice

Adresaci warsztatów: Rodzice dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym.

Udział w warsztatach pozwoli nabyć umiejętności interpersonalne w komunikacji codziennej i w sytuacjach pojawiających się konfliktów w środowisku rodzinnym.

Czas trwania warsztatów: 50 godzin

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, II piętro, pokój 216 i 224  lub  pod numerem telefony 94 71-40-216/224