Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

W dniu 14 marca 2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się pierwsze  tym roku posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2016.

Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

  1. Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
  2. Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.

W dniu 22 kwietnia  2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się drugie posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie posiedzenia Rada wydała trzy pozytywne opinie dotyczące wystąpienia Powiatu Koszalińskiego w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Obszar B i Obszar D.

Opinia wydana dla Obszaru B dotyczy wniosku gminy Polanów o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych polegających na  przystosowaniu budynku Przedszkola Gminnego w Polanowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Opinie wydane dla Obszaru D dotyczą:

  1. wniosku gminy Polanów o dofinansowanie 9-cio osobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
  2. wniosku gminy Biesiekierz o dofinansowanie 20-sto osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.