Parking – remont

W dniach od 27 kwietnia do 15 maja b.r. prowadzone będą roboty drogowe w zakresie remontu drogi dojazdowej wewnętrznej przy obiekcie przy ulicy Andersa 32 w Koszalinie. Wjazd na parking przy Andersa 32 od strony ul. Racławickiej będzie niemożliwy.

Ilość dostępnych miejsc postojowych ulegnie zmniejszeniu, więc mogą wystąpić ograniczenia w ich dostępności. Mając powyższe na uwadze prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do zmian w organizacji funkcjonowania parkingu.

Małgorzata Węgrzyn