Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Oddział Koszalin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje o możliwości skorzystania z porad specjalistów w ramach Oddziałów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zadanie to finansowane jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych na rok 2018.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, na terenie województwa zachodniopomorskiego pomoc taką oferują:

  1. Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin;
  2. Stowarzyszenie NOWY KOLIBER, ul. Romantyczna 34/1, 70-789 Szczecin;
  3. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ul. Biskupa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin.

Więcej informacji na stronach:

  1. https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym—lista-podmiotow-i-organizacji/
  2. http://www.sos.home.pl/osrodek-pomocy-pokrzywdzonym-przestepstwem-bezplatna-pomoc-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/
  3. http://nowykoliber.pl/

Miniatura Platkatu