ODDZIAŁ
POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (WRZESIEŃ 2016)

PRAWNIK – AGNIESZKA ORCZYŃSKA

07.12.2016 r. – środa – 10:30 – 13:30
14.12.2016 r. – środa – 15:00 – 18:00

PSYCHOLOG – ALICJA JURZYNIEC

     07.12.2016 r. – środa – 13:00 – 17:00
14.12.2016 r. – środa – 13:00 – 17:00

Pokój nr 215

Oddział działający przy PCPR w Koszalinie działa w ramach sieci ogólnopolskiej ośrodków i utworzony został w ramach porozumienia o współpracy zawartego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Ze Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ze Szczecina.

Zadanie to finansowane jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych na rok 2015.

Więcej informacji na stronach:
http://www.szczecin.sa.gov.pl/osrodek-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem,m,mg,107,120
http://www.sos.home.pl/bezplatna-pomoc-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/

Oferta oddziału jest bezpłatna i kierowana jest do osób doświadczonych przestępstwem lub znają kogoś takiego.

Jeżeli chcesz umówić się na wizytę zadzwoń pod nr telefonów:

  • 94 71 40 216 – Katarzyna Oryszewska
  • 94 71 40 224 – Radosław Płoszaj