„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie w związku z realizacją projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych oferuje bezpłatne szkolenia i płatne staże zawodowe, które mają na celu pomóc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia.

Centrum oferuje między innymi:

  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Kursy prawa jazdy kat. B
  • Kursy: przedsiębiorczości, językowe, komputerowe,
  • Doradztwo zawodowe,
  • Wsparcie psychologiczne

Szczegółowe informacje można uzyskać w Młodzieżowym Centrum Kariery w Koszalinie (tel. 94 717-06-06) i Centrum Edukacji Młodzieży w Koszalinie (tel. 94 343-10-36).