Zgodnie z zadaniami określonymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – działanie 3.1.2. PCPR w Koszalinie opracował informator zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne na rok 2018

Pobierz “Pobierz informator” Pobierz-informator.pdf – Pobrano 112 razy – 582 KB