Do zadań Działu Finansowo – Księgowego (FK) należy w szczególności :

  1. opracowywanie projektu planu finansowego PCPR,
  2. nadzór nad realizacją planu finansowego PCPR,
  3. terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej PCPR zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. prowadzenie sprawozdawczości oraz ocena realizacji wykorzystywania środków,
  6. realizacja wydatków osobowych PCPR oraz prowadzenie dokumentacji płacowej w tym zakresie,
  7. przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
  8. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych PCPR,
  9. obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  10. rozliczanie i obsługa programów/projektów realizowanych przez PCPR.

Dział Finansowo- Księgowy tworzą:

Główna księgowa – Małgorzata Mazurkiewicz – Ciupak, pokój 219, tel. 94 71-40-219

Starsza księgowa – Patrycja Kubicka, pokój 220, tel. 94 71-40-220

Pomoc adminstracyjna- Marta Gawryś, pokój 220, tel. 94 71 40220