Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informuję, że 17 lipca 2019 r. została przyjęta uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 modyfikacja dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku.

W bieżącym roku osoby niepełnosprawne zamieszkujące w powiecie koszalińskim mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd” .

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

  • znaczny stopnień niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
  • zatrudnieniu lub nauka lub potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do pojęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności  zawodowej lub zatrudnienie;
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł, a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny wózka brutto.

W załączeniu: wzór  dodatku do formularza wniosku o dofinansowanie wraz  ze wzorem zaświadczenia lekarskiego, dotyczący zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Wnioski można składać u Realizatora Programu „Aktywny Samorząd”:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13.

Informację telefoniczne : 94 34 71 222 lub 223