Monthly Archives: Listopad 2019

Archive of posts published in the specified Month

Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska

Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznać i reagować. ,,Szansa – jestem Za’’ 18  listopada 2019 r.  odbyły  się  warsztaty doskonalenia kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą prowadzone przez Panią Magdaleną Marzec  z  Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie.…

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu, Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach, Domu Pomocy Społecznej w Mielnie, Domu Pomocy Społecznej w  Nowych Bielicach, Domu Pomocy Społecznej w Parsowie, Domu Pomocy Społecznej w Żydowie, Ośrodków Pomocy Społecznej w powiecie koszalińskim, Regionalnego…

Warsztaty „Młodzi Przeciw Przemocy” 15 – 17. 11. 2019 r

Powiat Koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie po raz kolejny było organizatorem trzydniowego wyjazdu dzieci i młodzieży na Warsztaty o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który odbył się w dniach 15 – 17. 11. 2019 roku w Grzybowie/k. Kołobrzegu. W ramach…

Kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przeprowadziło kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy”. W ostatnim tygodniu specjaliści spotkali się z uczniami, ich rodzicami i kadrą pedagogiczną w szkołach podstawowych w Bobolicach, Będzinie (siedziba w Łeknie) oraz Tymieniu. Wartym podkreślenia jest…

Realizacja MPP

logo PCPR

W dalszym ciągu Powiat Koszaliński realizuje Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy. We wtorek 5 listopada 2019 roku wykonawców projektu gościła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach. Uczestnicy projektu zostali zapoznani z problematyką przemocy w rodzinie, formom jej przeciwdziałania i asertywnością wobec przemocy. Zainteresowanie…