Więcej o: Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, pracownikom, współpracownikom, Rodzinom Zastępczym, usamodzielnianym wychowankom, osobom niepełnosprawnym, klientom i podopiecznym  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, składam najserdeczniejsze życzenia ciepłych zdrowych, pogodnych i udanych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, smacznego jajka, radosnego, wiosennego nastroju i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, a w poniedziałek wielkanocny szalonego i wyjątkowo mokrego Śmigusa Dyngusa.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Mirosława Zielony

Dzień wolny 2.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 8 /2019
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W KOSZALINIE

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustalam dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w zamian wyznaczam dzień 27 kwietnia 2019 r. dniem pracy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         DYREKTOR
                                                                                Mirosława Zielony

Więcej o: Kierunek – Dziecko

Kierunek – Dziecko

11-12 kwietnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyło w  II Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego w Licheniu.

Gospodarzami konferencji były; Powiat Koniński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Współorganizatorzy –  Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej dopełniała całości dwóch dni intensywnych rozmów, wymianą poglądów uczestników spotkania. W pierwszym dniu każdy mógł wysłuchać inspirujących wystąpień dyrektorów, kierowników PCPR-ów oraz MOPS-ów, którzy dzielili się dobrymi praktykami.

W ramach spotkania zaplanowane były także warsztaty oraz debata w której uczestniczyła Pani Katarzyna Napiórkowska Naczelnik z Departamentu Polityki Rodzinnej.

L.D.

,,Bez pogodnego, pełnego dzieciństwa całe życie jest kalekie’’

J. Korczak

Więcej o: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił dofinansowania dla projektów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił dofinansowania dla projektów

Z radością informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił dofinansowania dla projektów o charakterze integracyjnym, które w 2019r. będą realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Dzięki tym środkom możliwe będzie przygotowanie wyjazdowych form: „Powitania Lata” i „Grzybobrania” oraz stacjonarnych „Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych” i „Spotkanie Wigilijne”. Dodatkowo ŚDS „Szansa” przeprowadzi „Warsztaty kulinarne”, w których udział wezmą zaprzyjaźnione domy z terenu całego powiatu koszalińskiego. Umowy na realizację tych przedsięwzięć podpisały: Mirosława Zielony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (PFRON) oraz Elżbieta Ałtyn Z-ca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ŚDS „Szansa” w Sianowie (Gmina Sianów).

Tekst i foto: Robert Suszczak